გამოკვლევის ანკეტა
გთხოვთ ფორმა შეავსოთ გარკვევით და სრულად
სახელი გვარი:
_______________________________________________________________________
დაბადების თარიღი(რიცხვი, თვე, წელი):
_______________________________________________________________________
პირადი №
_______________________________________________________________________
სტაც./ამბულ. ბარათის №
_______________________________________________________________________
ციკლის დღე და რეგულარობა:
_______________________________________________________________________
ორსულობა, შვილოსნობა, აბორტი:
_______________________________________________________________________
მენარქე, მენოპაუზა:
_______________________________________________________________________
პირველი სქეს. კავშირი, ინტენსივობა
_______________________________________________________________________
კონტრაქცეპიის სახე
_______________________________________________________________________
კოლპოსკოპია
_______________________________________________________________________
ექოსკოპოია
_______________________________________________________________________
გამონადენი საშონდა (ფერი)
_______________________________________________________________________
ადრეული მკურნალობის სახეები

მასალა დამაკმაყოფილებულია დიაგნოსტირებისთვის | მასალა არადამაკმაყოფილებელია დიაგნოსტირებისთვის
ბრტყელი ეპითელიუმის რაოდენობა:
ჭარბი
ზომიერი
მცირე
არ აღინიშნება
ბაზალურ-პარაბაზალური უჯრედების რაოდენობა
ჭარბი
ზომიერი
მცირე
არ აღინიშნება
ჯირკვლოვანი ეპითელიუმის რაოდენობა:
ჭარბი
ზომიერი
მცირე
არ აღინიშნება
ბრტყელი ეპითელიუმის ცვლილებები:
ჭარბი
ზომიერი
მცირე
არ აღინიშნება
ბრტყელი ეპითელიუმის ცვლილებები: რეაქტიული
ასოცირებული რეგენერაციასთან
ატროფია

სერიალები