სარეკლამო პოზიციები

ფასები და პირობები
№1 ფასი 300 ლარი 1 თვე
(გამოჩდება ყველა გვერდზე | 1250x150)

№2 ფასი 100 ლარი 1 თვე
(გამოჩდება ყველა გვერდზე | 250x500)

№3(ა) ფასი 200 ლარი 1 თვე
(გამოჩდება მხოლოდ სრულიადში | 900x120)

№3(ბ) ფასი 200 ლარი 1 თვე
(გამოჩდება მხოლოდ სრულიადში | 900x120)

საკონტაქტო ინფორმაცია
filmebime@gmail.com
სერიალები